XIV Powiatowe Potyczki Językowe

Zapraszamy do  udziału w konkursie  językowym   

XIV Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim

„CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta Świdnicy oraz powiatu świdnickiego. Celami konkursu są:

  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów i ich motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego.
  2. Poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
  3. Zachęcanie uczniów do komunikowania się w  języku angielskim i niemieckim.
  4. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze zdrowej rywalizacji.
  5. Rozbudzenie wrażliwości na różnice kulturowe, kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych i postawy tolerancji.

 Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Każdy uczestnik XIV edycji Potyczek przystępuje do konkursu w obu językach: angielskim i niemieckim.

W konkursie może wziąć udział szkoła, która w terminie prześle do organizatora kartę zgłoszeniową dołączoną do regulaminu (patrz załączniki ).

Skan karty zgłoszeniowej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email Organizatora: sekretariat@szkolaspoleczna.pl  do 08 lutego  2024 r. włącznie.

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem Konkursu.

                                                                            Zapraszamy do udziału

 Załączniki:

Regulamin XIV Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Nimieckim „CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH” (PDF)

Karta zgłoszenia do kokursu (PDF)