Zarządzenie- powołanie komisji rekrutacyjnej do kl. I

Zarządzenie

nr 1/03/2022 z dnia 25.03.2022

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Na podstawie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) oraz Regulaminu Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w następującym składzie:

  1. P. Hanna Turek – Przewodnicząca Komisji - vicedyrektor szkoły.
  2. P. Kamila Bryk – członek Komisji – pedagog.
  3. P. Ewelina Leszko – członek Komisji – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego.

§ 2

Komisja pracuje zgodnie z terminem rekrutacji oraz Regulaminem Regulaminu Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy na rok szkolny 2022/2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                              mgr Tomasz Całka

Plik do pobrania: 

ZARZĄDZENIE Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.