mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja.

Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej.

Dokument elektroniczny mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.  Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można: potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji. Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji przez rodziców ucznia (opiekuna prawnego).  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnij go i dostarcz do sekretariatu szkoły;
  • wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@szkolaspoleczna.pl);
  • zainstaluj w telefonie dziecka aplikację mObywatel i potwierdź regulamin;
  • po otrzymaniu ze szkoły kodu QR i  kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty
    mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.)

Generator zdjęć do mLegitymacji wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji i w przykładny sposób przekształci Twoje zdjęcia zrobione smartfonem, w fotografie spełniające wszystkie wymogi mLegitymacji.  

Link do Kreatora znajdziesz tutaj: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

Postępuj z instrukcjami dostępnymi na stronie.

 Do pobrania:

Wniosek o wydanie mLegitymacji (pdf)

Wniosek o anulowanie mLegitymacji  (pdf)

 Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

– systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub nowsza

– połączenie z internetem.

Ważne linki:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 – Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel 

- Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów