XII Powiatowe Potyczki Językowe

Zapraszamy do udziału

w XII Powiatowych Potyczkach z Językiem Angielskim i Niemieckim

„CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH”


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

miasta Świdnicy oraz powiatu świdnickiego.

Celami konkursu są:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów i ich motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego.
  • poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
  • zachęcanie uczniów do komunikowania się w  języku angielskim i niemieckim.
  • stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze zdrowej rywalizacji.
  • rozbudzenie wrażliwości na różnice kulturowe, kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych i postawy tolerancji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu:

Regulamin XII Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim

„CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH” (pdf)

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie (pdf)