PROCEDURA nadania imienia szkole

Rozpoczęliśmy prace nad wyborem patrona i nadaniem imienia szkole.

Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów),

nauczycieli i pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej

do zapoznania się z procedurami oraz zgłaszania kandydatów.

 

PROCEDURY nadania imienia Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy (pdf)

Zgłoszenie kandydata na Patrona Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy (pdf)

 

Na zgłoszenia czekamy do 19 października 2021r.

---

Wyniki prac Komisji Wyborczej

 Komisja Wyborcza powołana w celu nadania imienia

Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy

 zatwierdziła trzy kandydatury z największa liczbą oddanych głosów

 do dalszego etapu wyboru Patrona szkoły.

 Powołanie Komisji Wyborczej (pdf)

 Protokół Komisji Wyborczej (pdf)

 Załącznik nr 1 - Lista zgłoszonych kandydatów (pdf)

 Załącznik nr 2 - Lista rankingowa (pdf)

 Załącznik nr 3 - Lista kandydatów (pdf)

---

Biografie kandydatów

                  Emil Krebs  

Janusz Korczak                  

                    Irena Sendlerowa