PROCEDURA nadania imienia szkole

 

Rozpoczeliśmy prace nad wyborem patrona i nadaniem imienia szkole.

Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów),

nauczycieli i pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej

do zapoznania się z procedurami oraz zgłaszania kandydatów.

 

PROCEDURY nadania imienia Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy (plik do pobrania)

Zgłoszenie kandydata na Patrona Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy (plik do pobrania)


Na zgłoszenia czekamy do 19 października 2021r.