I Powiatowe Rozgrywki w Sudoku

                        REGULAMIN KONKURSU

        I Powiatowych Rozgrywek SUDOKU

 Zawody  odbędą się:

- Etap szkolny - do 3.02.2021 . Szkoły do 4 stycznia 2021 otrzymają zadania eliminacyjne

- Etap II i III - 11.02.2021  w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy w godzinach 9.00-12.00

  •  Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych powiatu świdnickiego
  •  Konkurs składa się z trzech etapów.
  • Uczestnicy będą startować w dwóch kategoriach : klasy  5-6 i 7-8

 Cele konkursu

  • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
  • rozwijanie umiejętności przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania
  • Uświadamianie sposobów ćwiczenia sprawności umysłu, pamięci oraz wyobraźni.
  • Zachęcanie dzieci do rozwiązywania łamigłówek logicznych w wolnym czasie – ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 Przebieg:

  1. Konkurs składa się z 3 etapów,
  2. I etap - szkolny , w którym wyłonieni zostaną reprezentanci szkoły - po 1 w każdej kategorii
  3. W II etapie uczniowie otrzymują po 5 łamigłówek:

W klasach 5-6

- 3 łamigłówki 4X4 , 1 łamigłówkę 9x9 i jedną łamigłówkę regularną 6X6, a  następnie rozwiązują je.

W klasach 7-8                     

- 3 łamigłówki 4X4 , 1 łamigłówkę 9x9 i jedną łamigłówkę nieregularną 6X6, a  następnie rozwiązują je.

b)  uczestnicy przez podniesienie ręki sygnalizują zakończenie pracy, nauczyciele pilnujący wpisują na kartach czas zakończenia rozwiązania

c) Komisja złożona z  nauczycieli SSP i nauczycieli z pozostałych szkół ocenia prace, przyznając punkty za dobrze wpisane liczby.

d) do drugiego etapu przechodzi 5 uczniów z największą liczbą uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje czas rozwiązywania łamigłówek

4. W II etapie uczniowie otrzymują:

- W klasach 5-6

1 łamigłówkę 9x9 i łamigłówkę  nieregularną 6X6

- w klasach 7-8

1 łamigłówkę 9x9 i łamigłówkę 6x6 diagonalną

 Zasady rozwiązywania i oceniania takie jak w etapie I.

5. Punkty I i II etapu zostaną zsumowane

6. Uczeń, który osiągnie największą łączną ilość punktów zostanie Mistrzem Sudoku, W przypadku gdy 2 lub więcej uczniów będzie miało najwyższy wynik, decyduje łączny czas, a gdy ten będzie taki sam zostanie rozegrana dogrywka.

7. Przyznane także będą tytuły laureata za zajęcie II i III miejsca, a także tytuły finalisty za zajęcie IV i V miejsca.

REGULAMIN KONKURSU (plik do pobrania)