Doradca zawodowy

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Harmonogram rekrutacji dla uczniów ze szkół świdnickich na rok 2020/21 tutaj

Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych → tutaj


Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 → 


Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów wiedzy, artystycznych, sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły tutaj

 

Lista konkursów nr 1 → tutaj

Lista konkursów nr 2 → tutaj 

Lista konkursów nr 3 → tutaj

Lista konkursów nr 4 → tutaj

 

TERMINY REKRUTACJI 2020/2021

Dla Rodziców: Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?˜

ELEKTRONICZNY nabór do szkoły ponadpodstawowej

9.06.2020 godz. 14.00 każdy będzie mógł zapoznać się z instrukcją obsługi platformy - tutaj

 

NARZĘDZIA, KTÓRE POMOGĄ CI PRZED WYBOREM SZKOŁY: