Don't be afraid of math

 

                                               

                                                

 

Sześć szkoł z Polski, Niemiec, Portugalii, Chorwacji, Słowacji i Szwecji zainicjowało projekt "Don't be afraid of math", który ma zachęcić uczniów do matematyki. Przedsięwzięcie rozpoczete w roku 2018 miało także na celu doskonalić umiejętności ICT oraz umiejętności językowe.

 WYDARZENIA ZAREJESTROWANE NA NASZEJ STRONIE:

Tak to się zaczęło

Spotkanie informacyjne

Obchody Europejskiego Dnia Języków

Niesamowite liczby

Pierwsze spotkanie nauczycieli

Piszą o nas

Konkurs na logo projektu

Wystawa plakatów o Niemczech

Konkurs wiedzy o Niemczech

1. wymiana międzynarodowa

Marzec miesiącem matematyki

Wystawa plakatów o Portugalii

Konkurs wiedzy o Portugalii

2. wymiana międzynarodowa

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

3. wymiana międzynarodowa


 

Wszystkiego o projekcie można się dowiedzieć na  Stronie projektu na platformie e-twinning 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zgoda rodziców na udział w projekcie

Działania projektowe przed wymianą uczniowską do Niemiec 

Działania projektowe przed wymianą uczniowską do Portugalii

Działania projektowe przed wymianą uczniowską do Słowacji 

Działania projektowe przed wymianą uczniowską do Chorwacji