Prezydium Fundacji

Fundację "Naszej Szkole" założyli 25 lat temu rodzice. Dziś również tworzą ją rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Korespondencję do Prezydium Fundacji prosimy kierować na adres: prezydium.szkola@wp.pl

Skład Zarządu Fundacji "Naszej Szkole"
1. Arkadiusz Szulikowski - prezes Zarządu
2. Michał Krawczyk - wiceprezes Zarządu
3. Elżbieta Ryl - skarbnik Fundacji
Skład Prezydium Rady Fundacji
1. Ewa Bukowska - przewodniczący Prezydium Rady Fundacji
2. Anna Baran - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji
3. Justyna Mazurek  - sekretarz Prezydium Rady Fundacji 
4. Krzysztof Chachoń - członek Prezydium Rady Fundacji 
5. Magdalena Bancarewicz - członek Prezydium Rady Fundacji
6. Paweł Sowicz - członek Prezydium Rady Fundacji                                                                      7.Justyna Stasiak - członek Prezydium Rady Fundacji

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do sprawnego funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum oraz innych form kształcenia i wychowania. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Prezydium Rady Fundacji.