Prezydium Fundacji

Fundację "Naszej Szkole" założyli 25 lat temu rodzice. Dziś również tworzą ją rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Korespondencję do Prezydium Fundacji prosimy kierować na adres: prezydium.szkola@wp.pl

Skład Zarządu Fundacji "Naszej Szkole"
1. Arkadiusz Szulikowski - prezes Zarządu
2. Michał Krawczyk - wiceprezes Zarządu
3. Elżbieta Ryl - skarbnik Fundacji
Skład Prezydium Rady Fundacji
1. Mariusz Żek - przewodniczący Prezydium Rady Fundacji
2. Gracjana Krawczyk - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji
3. Edyta Mikosik  - sekretarz Prezydium Rady Fundacji 
4. Anna Augustyn - członek Prezydium Rady Fundacji 
5. Ewa Bukowska - członek Prezydium Rady Fundacji
6. Anna Baran - członek Prezydium Rady Fundacji
7. Krzysztof Tarnowski - członek Prezydium Rady Fundacji

 

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do sprawnego funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum oraz innych form kształcenia i wychowania. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Prezydium Rady Fundacji.