Prezydium Fundacji

Fundację "Naszej Szkole" założyli 25 lat temu rodzice. Dziś również tworzą ją rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Korespondencję do Prezydium Fundacji prosimy kierować na adres: prezydium.szkola@wp.pl

Skład Zarządu Fundacji "Naszej Szkole"

1. Arkadiusz Szulikowski - prezes Zarządu

2. Michał Krawczyk - wiceprezes Zarządu

3. Elżbieta Ryl - skarbnik Fundacji


Skład Prezydium Rady Fundacji

1. Ewa Bukowska - przewodniczący Prezydium Rady Fundacji

2.                       - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji

3. Justyna Mazurek  - sekretarz Prezydium Rady Fundacji 

4. Krzysztof Chachoń - członek Prezydium Rady Fundacji 

5. Magdalena Bancarewicz - członek Prezydium Rady Fundacji

6.Justyna Stasiak - członek Prezydium Rady Fundacji

7. Anna Kudarewska - członek Prezydium Rady Fundacji  

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do sprawnego funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum oraz innych form kształcenia i wychowania. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Prezydium Rady Fundacji.