OPŁATY CZESNEGO

 

                   OPŁATY CZESNEGO

    dla uczniów rozpoczynających edukację

               w roku szkolnym 2024/2025


Klasa

Wysokość czesnego  

(zł/m-c)


I


 

750 zł

 

Wpisowe wynosi 200 zł

(nie dotyczy absolwentów „Akademia Przedszkolaka”)

 Opłata na nakłady inwestycyjne – 500 zł