OPŁATY CZESNEGO

Opłaty czesnego w Społecznej Szkole Podstawowej obowiązujące od 1 lutego 2022r. (pdf)

 

                   OPŁATY CZESNEGO

    dla uczniów rozpoczynających edukację

               w roku szkolnym 2022/2023

Klasa

Wysokość czesnego  (zł/m-c)

I

650 zł

II

650 zł

III

650 zł

IV

650 zł

V

650 zł

VI

650 zł

VII

700 zł

VIII

700 zł

             

 

 

Wpisowe wynosi 200 zł

(nie dotyczy absolwentów „Akademia Przedszkolaka”)

 Opłata na nakłady inwestycyjne – 500 zł