OPŁATY CZESNEGO

Opłaty czesnego w Społecznej Szkole Podstawowej obowiązujące od 1 września 2021r. - do pobrania

 

                  OPŁATY CZESNEGO

 dla uczniów rozpoczynających edukację

                   od 1 września 2021r.

Klasa

Wysokość czesnego  (zł/m-c)

I

460 zł

II

460 zł

III

460 zł

IV

560 zł

V

560 zł

VI

560 zł

VII

660 zł

VIII

660 zł

             

 

 

Wpisowe wynosi 200 zł

(nie dotyczy absolwentów „Akademia Przedszkolaka”)

 Opłata na nakłady inwestycyjne – 500 zł