OPŁATY CZESNEGO

 

                   OPŁATY CZESNEGO

    dla uczniów rozpoczynających edukację

               w roku szkolnym 2023/2024

Klasa

Wysokość czesnego  (zł/m-c)

I

650 zł

II

650 zł

III

650 zł

IV

700 zł

V

700 zł

VI

700 zł

VII

700 zł

VIII

700 zł

 

Wpisowe wynosi 200 zł

(nie dotyczy absolwentów „Akademia Przedszkolaka”)

 Opłata na nakłady inwestycyjne – 500 zł