OPŁATY 2019/20

Wysokość miesięcznych opłat czesnego
na 
rok szkolny 2019/2020 

  • I klasa     – 350 PLN
  • II klasa    – 400 PLN
  • III klasa   – 400 PLN
  • IV klasa   – 460 PLN
  • V klasa    – 460 PLN
  • VI klasa   – 460 PLN
  • VII klasa  – 460 PLN
  • VIII klasa – 460 PLN

Wpisowe wynosi - 200 zł (nie dotyczy absolwentów "Akademii Przedszkolaka")
Opłata na nakłady inwestycyjne - 500 zł