Terminarz rekrutacji na rok 24/25

Terminarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej (plik do pobrania)

 T E R M I N A R Z

 Rekrutacji do klasy pierwszej

 Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

 

Lp.

Data

Działanie

1.

18.12.2023

Rozpoczęcie rekrutacji. Składanie podań oraz wymaganych regulaminem dokumentów w sekretariacie szkoły.

2.

06.05.2024

Ostatni dzień składania podań o przyjęcie do szkoły.

 

3.

09.05.2024

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.

13.05.2024

Ogłoszenie list przyjętych uczniów.

 

5.

do 20.05.2024

Ostateczny termin złożenia odwołania w sprawie decyzji Dyrektora o                                  nieprzyjęciu dziecka do szkoły.

6.

do 27.05.2024

Podpisanie umowy o naukę.

 

7.

do 31.07.2024

Wpłata wpisowego i I raty „inwestycyjnego”.

 

8.

do 31.08.2024

Wpłata II raty „inwestycyjnego”.