Terminarz rekrutacji 2022/23

Terminarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej (plik do pobrania)

 TERMINARZ

 Rekrutacji do klasy pierwszej

 Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

 

Lp.

Data

Działanie

1.

10.12.2021

Rozpoczęcie rekrutacji. Składanie podań oraz wymaganych regulaminem dokumentów w sekretariacie szkoły

2.

30.03.2022

Ostatni dzień składania podań o przyjęcie

 

4.

08.04.2022

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

 

5.

12.04.2022

Ogłoszenie list przyjętych uczniów

 

6.

do 21.04.2022

Ostateczny termin złożenia odwołania w sprawie decyzji Dyrektora o nieprzyjęciu dziecka do szkoły

7.

do 13.05.2022

Podpisanie umowy o naukę

 

8.

do 31.07.2022

Wpłata wpisowego i I raty „inwestycyjnego”

 

9.

do 31.08.2022

Wpłata II raty „inwestycyjnego”