Terminarz rekrutacji 2022/23

Terminarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej (plik do pobrania)

 T E R M I N A R Z

 Rekrutacji do klasy pierwszej

 Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

 

Lp.

Data

Działanie

1.

12.12.2022

Rozpoczęcie rekrutacji. Składanie podań oraz wymaganych regulaminem dokumentów w sekretariacie szkoły.

2.

05.05.2023

Ostatni dzień składania podań o przyjęcie do szkoły.

 

3.

09.05.2023

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.

11.05.2023

Ogłoszenie list przyjętych uczniów.

 

5.

do 18.05.2023

Ostateczny termin złożenia odwołania w sprawie decyzji Dyrektora o                                  nieprzyjęciu dziecka do szkoły.

6.

do 25.05.2023

Podpisanie umowy o naukę.

 

7.

do 30.07.2023

Wpłata wpisowego i I raty „inwestycyjnego”.

 

8.

do 31.08.2023

Wpłata II raty „inwestycyjnego”.