Terminarz rekrutacji 2021/22

Terminarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej (plik do pobrania)

 TERMINARZ

 Rekrutacji do klasy pierwszej

 Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

Lp.

Data

Działanie

1.

07.12.2020

Rozpoczęcie rekrutacji. Składanie podań w sekretariacie szkoły.

2.

26.04.2021

Ostatni dzień składania podań o przyjęcie.

3.

do 18.05.2021

Dostarczenie Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka

do Podjęcia Nauki.

4.

25.05.2021

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

5.

28.05.2021

Ogłoszenie list przyjętych uczniów

6.

do 07.06.2021

Ostateczny termin złożenia odwołania w sprawie decyzji Dyrektora

 o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.

7.

do 17.06.2021

Podpisanie umowy o naukę.

8.

do 30.07.2021

Wpłata wpisowego i I raty „inwestycyjnego”.

9.

do 30.08.2021

Wpłata II raty „inwestycyjnego”.