Terminarz rekrutacji 2020/21

Terminarz rekrutacji do klasy 1 Społecznej Szkoły Podstawowej - do pobrania

 

 

TERMINARZ

Rekrutacji do klasy pierwszej

Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

 

Lp.

Data

Działanie

1.

09.12.2019

Rozpoczęcie rekrutacji. Składanie podań w sekretariacie szkoły

2.

27.04.2020

Ostatni dzień składania podań o przyjęcie

3.

do 18.05.2020

Dostarczenie Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka                               do Podjęcia Nauki

4.

25.05.2020

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

5.

27.05.2020

Ogłoszenie list przyjętych uczniów

6.

do 05.06.2020

Ostateczny termin złożenia odwołania w sprawie decyzji                                Dyrektora o nieprzyjęciu dziecka do szkoły

7.

do 15.06.2020

Podpisanie umowy o naukę

8.

do 31.07.2020

Wpłata wpisowego i I raty „inwestycyjnego”

9.

do 30.08.2020

Wpłata II raty „inwestycyjnego”