Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram kół przedmiotowych

i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019 
(plik .pdf)