Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram kół przedmiotowych
i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019 

(plik .pdf)