Zajęcia pozalekcyjne


Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

w roku szkolnym 2021/2022

(plik do pobrania)