Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022-2023

 Na rok szkolny 2022/23 została wybrana oferta firmy ubezpieczeniowej COLONNADE Insurance S.A.

Wysokość składki rocznej wynosi 50 zł. Gdyby Państwo zdecydowali się na skorzystanie z ubezpieczenia grupowego wybranego przez szkołę prosimy o dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe szkoly do dnia 30 września. Szczegóły ubezpieczenia zostaną zawarte w plikach załączonych poniżej.

OFERTA UBEZPIECZENIA  na  2022/2023 (polisa)

Ogólne warunki ubezpieczenia / postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU NNW

Karta produktu

Jak zgłosić szkodę? (ulotka)

Druk zgłoszenia

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne.

Wszystkich z Państwa, którzy ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub złożenie informacji w sekretariacie.