Dla rodziców

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Terminarz spotkań z rodzicami w roku 2021/2022 

Plan zebrań Rady Pedagogicznej  (II semestr)


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021-2022

 Na rok szkolny 2021/22 została wybrana oferta firmy ubezpieczeniowej InterRisk Vienna Insurance Group. Wysokość składki rocznej wynosi 57 zł. Gdyby Państwo zdecydowali się na skorzystanie z ubezpieczenia grupowego wybranego przez szkołę prosimy o dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe szkoly do dnia 30 września. Szczegóły ubezpieczenia zostaną zawarte w plikach załączonych poniżej.

OFERTA UBEZPIECZENIA  na  2021/2022

Ogólne warunki ubezpieczenia / postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU NNW

Jak zgłosić szkodę? (ulotka)

Druk zgłoszenia

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne.

Wszystkich z Państwa, którzy ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub złożenie informacji w sekretariacie.