Dla rodziców

Jadłospis

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku 2018/2019

Terminarz spotkań z rodzicami w roku 2018/2019


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018-2019

 Na rok szkolny 2018/19 została wybrana oferta firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance. Wysokość składki rocznej wynosi 55 zł. Gdyby Państwo zdecydowali się na skorzystanie z ubezpieczenia grupowego wybranego przez szkołę prosimy o dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły do dnia 30 września. Szczegóły ubezpieczenia zostaną zawarte w plikach załączonych poniżej.

 Polisa 2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia

Karta produktu

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne.

Wszystkich z Państwa, którzy ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub złożenie informacji w sekretariacie.