Dla rodziców

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

Terminarz spotkań z rodzicami w roku 2020/2021

Plan zebrań Rady Pedagogicznej (I semestr)


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020-2021

 Na rok szkolny 2020/21 została wybrana oferta firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance. Wysokość składki rocznej wynosi 60 zł. Gdyby Państwo zdecydowali się na skorzystanie z ubezpieczenia grupowego wybranego przez szkołę prosimy o dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe szkoly do dnia 30 września. Szczegóły ubezpieczenia zostaną zawarte w plikach załączonych poniżej.

 Polisa 2020/2021

Ogólne warunki ubezpieczenia / załącznik do ogólnych wrunków ubezpieczenia 

Zgoda na ubezpieczenie

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne.

Wszystkich z Państwa, którzy ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub złożenie informacji w sekretariacie.