Dla rodziców

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Terminarz spotkań z rodzicami w roku 2019/2020


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019-2020

 Na rok szkolny 2019/20 została wybrana oferta firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance. Wysokość składki rocznej wynosi 60 zł. Gdyby Państwo zdecydowali się na skorzystanie z ubezpieczenia grupowego wybranego przez szkołę prosimy o dokonanie opłaty w sekretariacie szkoły do dnia 30 września. Szczegóły ubezpieczenia zostaną zawarte w plikach załączonych poniżej.

 Polisa 2019/2020

Ogólne warunki ubezpieczenia

Karta produktu

Co nas wyróżnia 

Bezpieczne dziecko w sieci

Zgoda na ubezpieczenie

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne.

Wszystkich z Państwa, którzy ubezpieczyli dzieci we własnym zakresie prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub złożenie informacji w sekretariacie.