Przekaż 1% na naszą Fundację!

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Fundacji,Prezydium Rady Fundacji oraz własnym serdecznie Państwu dziękuję za wpłaty dokonywane w roku 2019 i 2020 roku z tytułu 1% na rzecz Fundacji "Naszej Szkole". Za rok 2019 wpłynęła kwota 10 055,60 zł., za rok 2020 kwota 7 122,10 zł.

Kwota na zakup pomocy dydaktycznych dla Społecznej Szkoły Podstawowej to   8 588,85 zł.

W roku 2021 za zebraną kwotę zakupiliśmy:

1. Trzy laptopy z oprogramowaniem - 4 500 zł.

2. Kamery internetowe z mikrofonami - 756,04 zł.

3. Sprzęt sportowy i nagłaśniający - 3 332,81 zł.Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Fundacji,Prezydium rady Fundacji oraz własnym serdecznie Państwu dziękuję za wpłaty dokonywane w zeszłym roku z tytułu 1% na rzecz Fundacji "Naszej Szkole". 
Z Państwa wpłat za rok 2018 uzyskaliśmy rekordową kwotę 8 984,00 zł, którą zgodnie z wspólnymi ustaleniami przeznaczamy na utworzenie pracowni nauk o ziemi w naszej szkole. 
Do tej pory do pracowni w której będą się od nowego roku szkolnego odbywać lekcje biologi, chemii, fizyki, geografii i matematyki zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 7 820,60 zł. Kupiliśmy modele do nauczania biologii, zestawy do chemii i fizyki. Planujemy do końca marca tego roku za pozostałą kwotę uzupełnić wyposażenie o dalsze pomoce.
Chcemy, aby nasze dzieci miały możliwość nauki w klasach o wysokim standardzie wyposażenia dydaktycznego - co mamy nadzieję przełoży się na uzyskiwane przez nich bardzo dobre wyniki nauczania.
W tym roku wpłaty z tytułu 1% będziemy przeznaczać na dalsze wyposażanie tej pracowni, więc już dziś dziękujemy za kolejne darowizny przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym.