Oferta Szkoły

CO OFERUJE SZKOŁA SPOŁECZNA ?

 

...dydaktyka

 • rozszerzony program nauki języka angielskiego i niemieckiego
 • w klasie 7 i 8 część zajęć z  historii i matematyki odbywa się w języku angielskim
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • innowacyjny system nagradzania w klasach I-III szkoły podstawowej
 • indywidualne konsultacje z uczniami
 • zindywidualizowaną pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 • aktywne metody nauczania
 • udział w międzynarodowych projektach

 

...praca wychowawcza

 • autorski program wychowawczy
 • rygorystyczną dbałość o poszanowanie godności osobistej
 • aktywizacja społeczna uczniów
 • częste wizyty w instytucjach kultury
 • udział w akcjach i projektach charytatywnych

 

...organizacja szkoły

 • zwiększona liczba godzin języków obcych: 5 godzin w klasach 1 – 3 ; 8 godzin w klasach IV – VIII
 • naukę w bezpiecznym i kameralnym budynku w urokliwej części Świdnicy
 • kameralne klasy, liczące najwyżej 16 uczniów
 • opiekę świetlicową do godziny 17:00
 • porady pedagoga i psychologa
 • dyżury pielęgniarki
 • możliwość skorzystania ze stołówki

 

...dodatkowe zajęcia i usługi

 • zajęcia na lodowisku
 • naukę pływania
 • sala projekcyjna
 • salę gimnastyczną
 • wyjątkowe zakątki (np. czytelnia „Kraina łagodności”)
 • dziennik elektroniczny
 • kółko teatralne
 • kółko matematyczne
 • kółko plastyczne
 • kółko historyczne
 • kółko historyczne
 • kółko nauki programowania "SCRATCH"
 • kółko filozoficzne
 • SKS
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna