Powitanie

SZKOŁA SPOŁECZNA - po prostu znaczy NASZA, WSPÓLNA – uczniów, rodziców i nauczycieli. Założyli ją Rodzice, którzy chcieli, żeby ich dzieci uczyły się w kameralnej atmosferze, a zdobywanie wiedzy było prawdziwą przygodą. W ciągu dwudziestu lat nazwa Szkoła Społeczna stała się synonimem solidnej pracy, bardzo wysokich wyników sprawdzianu i egzaminu ósmoklasisty.


CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ SPOŁECZNĄ SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?

Już na początku wita nas WITOSZ , maskotka szkoły.

Znajdziesz u nas na pewno ciepłe i bliskie relacje uczniów, ale również nauczycieli z uczniami.

Pierwszoklasista przybijający piątkę z ósmoklasistą i  pocieszający drugoklasistę, któremu wypadł urodzinowy tort, starsi pomagający młodszym dźwigać bagaże na wycieczce -  to u nas NORMALNY widok. Nikt się nie dziwi, widząc uczniów żartujących lub toczących zażarte dyskusje z nauczycielami na najróżniejsze tematy.  

Mamy ZACISZE , w którym można usiąść na miękkich kanapach i poczytać, OTWARTE KLASY w czasie przerw, które zapraszają, żeby usiąść na chwilę i pogadać.

Zawsze jesienią wyjeżdżamy na INTEGRACYJNY RAJD w góry a wiosną do ZIELONEJ SZKOŁY. Poznajemy wtedy najciekawsze zakątki kraju i uczymy się poprzez działanie.

W NASZEJ SPOŁECZNEJ SZKOLE dzieci mogą liczyć na rodzinność, poczucie humoru, pielęgnowanie tradycji, brak stresu i nudy. Zastępujemy bierną rozrywkę działaniami rozwijającymi zainteresowania i osobowość.