Kontakt

FUNDACJA "NASZEJ SZKOLE"
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SPOŁECZNE GIMNAZJUM

UL. MICKIEWICZA 1-3
58-100 ŚWIDNICA

e-mail: sekretariat@szkolaspoleczna.pl 

sspisg@poczta.onet.pl

Regon 890537469   NIP 884-14-01-948

Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A. 33 1090 2819 0000 0006 9400 9826