Kadra

 

  Jacek Urbański Dyrektor szkół
   Hanna Turek  Wicedyrektor
     
 

Bajcar Katarzyna

Język niemiecki

 

Bryk Kamila

Pedagog

 

Chalimoniuk Marlena

Dera - Szymczak Katarzyna

Język polski, historia, WOS

Psycholog

 

Alicja Jacek

Wychowanie świetlicowe

 

Kętrzyńska Bogusława

Przyroda, biologia

 

Kieljan Anna

Edukacja wczesnoszkola

 

Korzekwa Marcin

Szachy

 

Kubś Beata

Język polski, logopedia

 

Lawer Jolanta

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

 

Leszko Ewelina

Edukacja wczesnoszkolna

 

Lubieniecka Sylwia

Język angielski

 

Mazur Teresa

Religia

 

Olek Ewelina

Edukacja wczesnoszkolna

 

Oleksy Monika

Chemia

 

Opyc Łukasz

Wychowanie fizyczne, geografia, technika, zajęcia techniczne

 

Pepera Andrzej

Matematyka

 

Pepera Bożena

Matematyka

 

Pyrc - Jarosz Marta

Wychowanie świetlicowe, plastyka , zajęcia artystyczne

 

Sebastiańska Ewa

Język niemiecki

 

Szmajda Alicja

Edukacja wczesnoszkolna

 

Turek Hanna

Matematyka

 

Urbański Jacek

Fizyka

 

Wintoniak Magdalena

Język angielski

 

Wrzodek Konrad

Informatyka

 

Zalewska Małgorzata

Muzyka

 

Zaruski Cezariusz

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa