Aktualności

Warsztaty - Nie marnujemy żywności

czwartek, 05 marca 2020

Niemarnowanie żywności – to był główny temat warsztatów, które odbyły się w szkole 27
stycznia. Uczniowie mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi sposobu segregowania
domowych odpadów, poznawali zasady dokonywania mądrych zakupów oraz sposobu ich
przechowywania , aby żywność się nie marnowała. Mogli także prześledzić cykl produkcji
chleba ( ok.45% marnującej się żywności to chleb). Warsztaty odbyły się pod patronatem
Banku Żywności oraz Elektrolux Food Fundation.