Aktualności

Wymiana międzynarodowa na Słowacji w ramach programu Erasmus+

niedziela, 03 listopada 2019

Już po raz trzeci uczniowie szkół z Niemiec, Chorwacji, Polski, Portugalii, Słowacji  i Szwecji spotkali się podczas międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+ . Językiem roboczym projektu jest język angielski. Tym razem gospodarzem była szkoła z Novej Dedinki w pobliżu Bratysławy.

Grupa uczniów realizujących projekt  "Don't be afraid of math" wzięła udział w grze "Symulacja przedsiębiorstwa- Produkcja ORIGAMI". Uczestnicy zostali podzieleni na konkurujące ze sobą międzynarodowe zespoły- przedsiębiorstwa, a specjalnie wybrani uczniowie stanowili obsługę banku, a także  hurtowni papieru,  narzędzi i instrukcji.  

Każde przedsiębiorstwo dostawało na start 100 beanów  (waluta używana w czasie gry) jako bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności. Uczniowie w wylosowanych grupach zajęli się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Musieli sami zadbać o środki produkcji – kupowali  nożyczki, linijki, papier oraz instrukcje wykonania origami. Modyfikowali  oferowany asortyment  aby był atrakcyjniejszy, dbali  o sprzedaż, płacili podatki, opłacali rachunki za prąd i wynajęcie pomieszczenia, a w końcu sporządzali rachunek zysków i strat. Uczniowie uczestnicząc w symulacji , mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań, podział pracy, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról, w umiejętności efektywnego wykorzystania czasu oraz planowania działań. Ponadto mieli możliwość doświadczyć „na sobie” efektów działania praw popytu, konkurencji, stóp procentowych . Gra ta pozwoliła na kształcenie wyobraźni geometrycznej (odczytanie płaskiego schematu, budowa bryły przestrzennej) oraz rozwijanie zdolności manualnych. Wszyscy uczestnicy świetnie się przy tym bawili.

W programie międzynarodowego spotkania znalazł się też czas na odwiedzenie stolicy Słowacji . Tu czekała nas wizyta w centrum nauki  Aurelium.  Po niesamowitym pokazie laserowym mogliśmy poprzez zabawę i doświadczenie  poznać prawa matematyki, fizyki, chemii i biologii. W czasie wolnym zwiedziliśmy historyczny zamek Devin i Stare Miasto w  Bratysławie.

 Choć matematyka była przewodnim motywem wizyty , to  mieliśmy także okazję do  spływu Małym Dunajem. Mimo, że niektórzy mieli lęk przed wejściem do  canoe to po półtoragodzinnej przygodzie nikt nie żałował !

Uczniowie uczestniczący w wymianie zostali niezwykle ciepło przyjęci przez rodziny ich goszczące. Przez pięć dni mieszkali w domach koleżanek i kolegów  ze szkoły w Novej Dedince. Była to doskonała okazja do poznania słowackich zwyczajów i tradycji.

Już nie możemy doczekać się spotkania , które w maju odbędzie się w Chorwacji.