Aktualności

Warsztaty polsko- niemieckie Morawa 2019

środa, 03 kwietnia 2019

Już po raz czwarty w Pałacu w Morawie odbyły się w dniach 26-30.03. warsztaty teatralno-artystyczne w których uczestniczyła grupa młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół : Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy oraz z  Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli w Berlinie . W tym roku mottem przewodnim warsztatów było Different czyli różnorodność pojmowana w szerokim kontekście artystycznym , społecznym i kulturowym. Uczestnicy warsztatów pod opieką swoich nauczycielek p. Katarzyny Bajcar i Sylwii Lubuenieckiej brali udział w  zajęcia teatralnych  i   warsztatach artystycznych, w czasie których wspólnie przygotowali prace wykorzystując surowce wtórne oraz różne materiały naturalne występujące w okolicy . Ważnymi zajęciami integrującymi obie grupy były wspólna wycieczka do Świdnicy, wizyta w szkole partnerskiej ,zabawy i dyskoteka. Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja wspólnie stworzonych scenek teatralnych i wystawa prac plastycznych .

Poza wytężoną pracą uczestnicy projektu mieli czas wolny, który mogli wykorzystać na nawiązywanie kontaktów oraz szlifowanie umiejętności językowych. Spotkanie z innymi kulturami, językami, światopoglądami, tradycjami umożliwia młodzieży uczestniczącej w projekcie zmianę własnej perspektywy postrzegania świata. Dzieje się tak dzięki wspólnie spędzonemu czasowi i komunikacji międzykulturowej. Jest to zarazem jeden z najlepszych sposobów przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz wspierania rozwoju otwartego i tolerancyjnego spojrzenia na świat. Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.