Aktualności

Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+

piątek, 22 marca 2019

Za nami pierwsza międzynarodowa wymiana uczniów w ramach programu Erasmus+. Uczniowie z Niemiec, Polski, Chorwacji, Szwecji, Portugalii i Słowacji spotkali się Bad Harburg gdzie mieści się szkoła partnerska Deilich Shule, która jest jednocześnie koordynatorem projektu „Don’t be afraid of math”

Spotkanie przebiegało po hasłem „Matematyka jest użyteczna” . W ciągu czterech dni uczniowie z sześciu szkół partnerskich  mieli okazję spotkać różne zastosowania królowej nauk. Niezwykle  ciekawym doświadczeniem  było zwiedzanie wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO  kopalni Rammelsberg .  Uczestnicy międzynarodowego spotkania  nie tylko poznali jej historię ,  ale mogli też dowiedzieć się jak wszechstronnie wykorzystywana była  matematyka w pracach wydobywczych.   Zwiedzanie zakończyła  prezentacja, podczas której pracowniczka  muzeum opowiedziała o architekturze budynków kopalni. I tu pojawiły się elementy znane z lekcji geometrii takie jak symetrie czy  kąty rozwarte.

Bardzo ciekawe okazały się zadania z jakimi musieli się zmierzyć uczniowie.  Podczas wizyty w historycznym miasteczku Goslar zostali podzieleni na 6 międzynarodowych grup  .  Każda z nich musiała, posługując się mapą, znaleźć 6 budowli . Następnie za pomocą miarki oraz specjalnego urządzenia wyznaczającego kąt pod jakim można zobaczyć szczyt obiektu obliczali wysokość znalezionych zabytków.

Innym razem uczestnicy wymiany budowali bryły platońskie czyli wielościany, których wszystkie ściany są zbudowane z przystających wielokątów foremnych.

Poza zadaniami ściśle związanymi z programem wizyty   oglądano lekcje matematyki oraz zwiedzano szkołę partnerską (duże wrażenie zrobiła na nas piękna hala sportowa). Uczestnicy wymiany zostali zaproszeni do obejrzenia Talent Show przygotowanego przez uczniów Deilich Shule.

Dużo radości sprawił wszystkim wieczór kulinarny podczas którego każda szkoła partnerska gotowała danie charakterystyczne dla kuchni  swojego kraju. Polska drużyna wykonała łazanki.  Jeszcze więcej przyjemności dostarczyła degustacja przyrządzonych potraw.

Ostatniego dnia pojechaliśmy do Wolfsburga. Tu czekała nas wizyta w centrum nauki  Phaneo.  Przez zabawę i doświadczenie uczniowie mogli poznać prawa matematyki, fizyki, chemii i biologii.

Takie spotkanie to nie tylko realizacja konkretnych działań. To  także zawieranie nowych przyjaźni, komunikowanie się z rówieśnikami w języku angielskim oraz wspólne zabawy.  Hitem okazała się gra ruchowa Ninja.

Ciężko było żegnać się, ale następne spotkanie już niedługo bo w maju. Tym razem wymiana odbędzie się w Peniche w Portuglii !