Aktualności

FINAŁ X POWIATOWYCH POTYCZEK Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I NIEMIECKIM „CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH”

niedziela, 10 marca 2019

07 marca 2019 r. odbył się Finał X Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta  Świdnicy i powiatu świdnickiego.  Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy.  Tegoroczna edycja Potyczek składała się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Na podstawie protokołów wyników etapu szkolnego z każdej zgłoszonej placówki organizatorzy zakwalifikowali do etapu powiatowego trzyosobowe drużyny złożone z uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty.
Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej. 01 marca dwudziestu trzech  najlepszych uczniów z ośmiu szkół zmierzyło się z testem pisemnym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 07.marca, aby przystąpić do części ustnej, w której rywalizowali drużynowo. 3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia. 
Tematem przewodnim wystąpień była podróż dookoła świata – YOUR WORLD TOUR! Uczniowie w dialogach rozwiązywali problemy, które mogłyby się zdarzyć podczas wspólnego podróżowania. Ich zadaniem było na przykład przekonywanie pozostałych członków wyprawy do wyboru określonego hotelu i atrakcji w określonym kraju, podejmowanie decyzji o kierunku dalszej podróży, zgłaszanie zaginionego bagażu na policji czy nakłonienie rodziców w rozmowie telefonicznej do przesłania dodatkowej gotówki na podróż 
Jury oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy. W składzie jurorów pracowali: p.Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, p.Lavette Kowalczyk, native speaker prowadząca zajęcia w szkole społecznej oraz p. Estera Nowatkowska, doradca metodyczny Oxford University Press Polska. 
O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym. 

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

I.miejsce – BARTOSZ PIEKIELNY (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)
II.miejsce – MONIKA MUCHA (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
III. miejsce – JULIA CZYŻ (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli:
Kalina Kwiecień (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
Maksym Sznajder (Szkoła Podstawowa w Marcinowicach)
Julia Tobiasz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Naszej Szkole” w Świdnicy, wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press Polska oraz fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs został wpisany do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom! 
Dziękujemy również organizatorom konkursu: p.Sylwii Lubienieckiej, p.Magdalenie Wintoniak i p.Katarzynie Bajcar, nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy.