Aktualności

Podziękowanie za wpłaty na 1%

poniedziałek, 04 marca 2019

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Fundacji,Prezydium rady Fundacji oraz własnym serdecznie Państwu dziękuję za wpłaty dokonywane w zeszłym roku z tytułu 1% na rzecz Fundacji "Naszej Szkole".
Z Państwa wpłat za rok 2018 uzyskaliśmy rekordową kwotę 8 984,00 zł, którą zgodnie z wspólnymi ustaleniami przeznaczamy na utworzenie pracowni nauk o ziemi w naszej szkole.
Do tej pory do pracowni w której będą się od nowego roku szkolnego odbywać lekcje biologi, chemii, fizyki, geografii i matematyki zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 7 820,60 zł. Kupiliśmy modele do nauczania biologii, zestawy do chemii i fizyki. Planujemy do końca marca tego roku za pozostałą kwotę uzupełnić wyposażenie o dalsze pomoce.
Chcemy, aby nasze dzieci miały możliwość nauki w klasach o wysokim standardzie wyposażenia dydaktycznego - co mamy nadzieję przełoży się na uzyskiwane przez nich bardzo dobre wyniki nauczania.
W tym roku wpłaty z tytułu 1% będziemy przeznaczać na dalsze wyposażanie tej pracowni, więc już dziś dziękujemy za kolejne darowizny przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym.

Jacek Urbański