Aktualności

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

piątek, 28 września 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to okazja do przypomnienia sobie podstawowych reguł matematyki. Specjalne patrole złożone z uczniów i nauczycieli przeprowadziły krótkie sprawdziany w klasach III, IV,V,VI,VII,VIII i IIIg oraz wśród pracowników i rodziców szkoły

Podczas VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Komisje uczniowskie wraz z nauczycielami przyznały tytuły MT-EXPERT oraz dyplomy dla Mistrzów Tabliczki Mnożenia.

Wszystkim uczestnikom zabawy gratulujemy znajomości tabliczki mnożenia i dziękujemy za dobrą zabawę. Uczniowie przygotowali plakaty i losy z tabliczką mnożenia. Pełnili funkcje egzaminatorów i asystentów. Większość uczestników chętnie brało udział w zabawie.

Dziękujemy nauczycielom matematyki p. Hannie Turek, p. Bożenie Peperze i p. Andrzejowi Peperze oraz p. Ani Kieljan za pomoc i organizację zabaw.