Aktualności

Stypendium szkolne 2018-2019

czwartek, 30 sierpnia 2018

Do 15 września br. w  ośrodkach pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

O stypendium ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza 514,00 zł netto na osobę.