Aktualności

Czy wiesz jak tworzy się smog? – Tydzień Walki ze Smogiem – dzień 2

wtorek, 10 kwietnia 2018

We wtorek, odbyła się już druga z pięciu lekcji w ramach programu „Powietrze bez śmieci”. Tym razem pierwszaki poszukiwały odpowiedzi na pytanie jak tworzy się smog? Poznały również pojęcie niskiej emisji.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, z których każda miała za zadanie stworzyć pracę plastyczną przedstawiającą inne źródło niskiej emisji. I tak prace przedstawiały dym ze spalania węgla, dym z rur wydechowych samochodów, dym z palenia śmieci, dym z palenia liści i traw.

Dzięki zajęciom dzieci dowiedziały się, że NISKA EMISJA to zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza ze źródeł poniżej 40 m nad poziomem ziemi. Są emitowane, czyli wypuszczane przez kominy o niskiej wysokości. Wysokość ma duże znaczenie, ponieważ emisja z niskich kominów najbardziej szkodzi okolicznym mieszkańcom. Dym z niskich kominów śmierdzi, truje ludzi, brudzi elewacje pobliskich domów.  To toksyczne substancje przenoszone w dymie, które osiadają na roślinach, przenikają do gleby i wód, pogarszając ich stan poprzez skażenie metalami ciężkimi.