Aktualności

Warsztaty chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim

niedziela, 08 kwietnia 2018

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum uczestniczyli w 3- godzinnych warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem zajęć było praktyczne powtórzenie wiadomości do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie pracowali w zespołach wykonując zadania pod kierunkiem pracowników naukowych UW. Przeprowadzili kilkanaście doświadczeń chemicznych, m.in.: sporządzanie i rozdzielanie mieszaniny, reakcje tlenków metali i niemetalu z wodą, reakcje metali z kwasami, reakcje kwasów z zasadami, reakcje soli z zasadą, reakcje soli z solami, porównanie zachowania się heksanu i heksanu wobec wody bromowej, odróżnianie alkoholi jednowodorotlenowych od wielowodorotlenowych, badanie właściwości kwasowych kwasu octowego, próbę ksantoproteinową na białko, badanie zachowania białka jaja kurzego pod wpływem różnych substancji chemicznych czy badanie charakteru nasyconego lub nienasyconego tłuszczów. Na podstawie wykonywanych zadań i obserwacji uczniowie wyciągali wnioski z poszczególnych doświadczeń konfrontując zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, a niektórzy z nich odkryli w sobie pasję młodych chemików J