Aktualności

UCZNIOWIE KLASY 3 GIMNAZJUM W PROGRAMIE "ZALOGOWANI"

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum pod opieką wychowawcy biorą udział w programie  „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” stworzonym przez Gminę Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich , Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim.

Program ma na celu  zwiększenie świadomości ekonomicznej, propagowanie przedsiębiorczości, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej jak również promowanie, zwiększenie jakości i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego. Zadaniem programu jest także budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem oraz poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w warsztatach ekonomicznych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego oraz wizytach w świdnickich przedsiębiorstwach. Jednocześnie każdy uczeń realizujący program bierze udział w konkursie, zdobywając punkty m.in. za udział w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Po zakończeniu realizacji projektu organizatorzy przyznają stypendia oraz nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zbiorą największą liczbę punktów. Program realizowany będzie przez cały rok szkolny.

Podczas pierwszych zajęć z doradztwa zawodowego na temat: „Samowiedza – informacje o sobie ważne dla projektowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Rozwinięcie i wzmocnienie postrzegania własnych atutów” uczniowie mieli możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron oraz potrzeb rynku pracy. Odbyły się również pierwsze warsztaty ekonomiczne prowadzone przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Więcej o programie: http://old.um.swidnica.pl/pages/zostancieznami/o-programie.php