Aktualności

READ ON! PROJEKT JĘZYKOWY W KLASIE 4

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Chętni uczniowie klasy 4 przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo w języku angielskim pod hasłem „READ ON”.  Celem programu jest rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych, a tym samym kluczowych umiejętności XXI wieku: krytycznego myślenia, zarządzania informacją i komunikowania się. Idea projektu zakłada CZYTANIE DLA PRZYJEMNOŚCI. Uczniowie otrzymali do dyspozycji (w ramach biblioteki szkolnej) zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym. Dzięki temu mają szansę czytać książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijać kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka. Każdy uczestnik programu zadeklarował przeczytanie jednej książki w tygodniu, ale również (co jest jednym z celów programu) dzielenie się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat wykonując różnorodne projekty własne lub zaproponowane przez nauczyciela języka angielskiego, który jest koordynatorem programu. Projekt potrwa do końca roku szkolnego, a jego zakończeniem będzie festiwal, podczas którego uczniowie będą mieli okazję pochwalić się swoimi pracami i osiągnięciami czytelniczymi. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą szkolną realizację programu czytelniczego dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie „READ ON” organizowanym przez Oxford University Press. Projektowi w Polsce patronuje m.in. British Council. Udział w projekcie daje uczniom ogromną szansę na poprawę umiejętności językowych oraz kształtuje ich pozytywny stosunek do czytania niezależnie od języka. Trzymamy kciuki za wytrwałość uczestników!