Aktualności

Spotkanie z policjantem

środa, 24 maja 2017

W tym roku dolnośląscy policjanci ruszyli z wojewódzkim programem edukacyjnym pn. „ALFA”, ukierunkowanym na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Pierwszy etap programu adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa. Wczoraj, w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy, odbyły się zajęcia w ramach tego programu. Program został opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a zajęcia w nasej szkole prowadził st. sierżant - Michał Szymański.

23 maja 2017., w naszej szkole, odbyły się zajęcia z dziećmi, w ramach rozpoczętego programu „ALFA”, ukierunkowanego na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Policję. Jak się okazało, wykazywały dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Policjant prowadzący zajęcia, przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszał zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. 

Dzieci przyswajały wiedzę dotyczącą m.in. tego jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. Pomagała im w tym projekcja filmu, specjalnie opracowanego na potrzeby programu. W ten sposób mogły też m.in. utrwalić wiedzę o tym, jakie informacje należy w sytuacji zagrożenia przekazać służbom.