Aktualności

DZIEŃ ZDROWIA

czwartek, 11 maja 2017

Człowiek zdrowy ma wiele marzeń, chory tylko jedno!

Aby móc długo cieszy się zdrowiem trzeba już w młodości wypracować swój własny, zdrowy styl życia. Temu celowi służą działania podejmowane w ramach Szkolnego Dnia Zdrowia. Uczniowie mogli zapoznać się z referatami, plakatami,ulotkami edukacyjnymi, których myślą przewodnią było zdrowie człowieka i różne jego aspekty. Jednym z elementów zdrowia jest dobre samopoczucie społeczne. Dlatego w tym dniu szczególnie wyeksponowaliśmy pozytywne wartości, dzięki którym będziemy lepiej czuli się wśród innymi, a także inni będą lepiej czuli się z nami. Również SzkolnyKonkurs Wiedzy o Zdrowiu służyć miał pogłębieniu wiedzy o naszym zdrowiu. Biorący w nimudział uczniowie wykazali się wiedzą i odwagą, a byli to: Filip Szulikowski, Julia Perlikowska, Sara Daniłowicz, Maja Mikosik, Małgosia Mucha, Nikola Kowalska, Julia Czyż, Martyna Mirocha, i Aleksander Madaliński. Po konkursieuczniowie uczestniczyli w pogadankach edukacyjnych. Temat w klasach IV, V i VI – „Szkodliwość palenia tytoniu”, W klasach gimnazjalnych – „Zagrożeniazwiązane z dopalaczami”.