Aktualności

VIII Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH“

poniedziałek, 13 marca 2017

10 marca odbyła się VIII edycja Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH“ dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych . Do zmagań językowych przystąpiło łącznie 46 uczniów z 14  szkół miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.Konkurs w zakresie każdego z języków składał się z dwóch etapów. I etap miał formę rywalizacji drużynowej. Drużynę stanowili uczestnicy z danej szkoły (maksymalnie 3-osobowe zespoły). Drużyny zmierzyły się z zadaniem sprawdzającym umiejętność stworzenia i zaprezentowania krótkich wypowiedzi ustnych – scenek językowych. II etap miał formę pisemnego testu. Zawierał zadania zamknięte i otwarte sprawdzające wiadomości i umiejętności gramatyczno – leksykalne, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz ogólną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Każdy uczestnik wziął udział w II etapie konkursu (niezależnie od wyniku osiągniętego przez drużynę w I etapie).

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 23 marca w siedzibie naszej szkoły Dla laureatów i wybranych finalistów przygotowaliśmy nagrody rzeczowe. Ponadto dla laureatów przygotowaliśmy nagrodę dodatkową „ STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”. Nagroda uprawnia ucznia do kontynuowania bezpłatnej nauki w naszej szkole  w klasie 7 i 8 z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego.