Aktualności

Dołączyliśmy do Klubu Wiewiórka PCK

środa, 21 września 2016
Klasa III SSP dołączyła do Klubu Wiewiórka PCK, którego głównym celem  jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych,  poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników. Wśród innych zadań klubu wymienić należy również

·         Wyrabianie właściwych  przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia.

·         Kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw ze zdrowych produktów.

·         Uświadamianie konieczności częstego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

·         Kształtowanie postawy pro-ekologicznej wśród dzieci.

·         Kształtowanie humanitarnych postaw uczniów w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do       niesienia pomocy innym.

·         Wdrażanie do prawidłowego współżycia w grupie.

·         Wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury.

Przewodniczącym Klubu został Antoni Zawalich, a zastępcą Eryk Dolata. Każdy uczeń otrzymał również legitymację członkowską.