Aktualności

Jak Poznać Świat i Siebie

wtorek, 20 września 2016

Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów chcemy zaproponować im dodatkowe nieodpłatne zajęcia. Celem tych zajęć jest podnoszenie kompetencji dzieci w zakresie budowania bezpiecznej przestrzeni życiowej z wykorzystaniem elementów gier i zabaw psychologicznych. Zajęcia są prowadzone w formule warsztatu, opartego na aktywnych działaniach uczestników. Kolejnym celem jest budowanie postaw otwartych na innowacyjne i twórcze rozwiązywanie problemów.

Elementy komunikacji realizowane w toku pracy z grupą, służą pracy z emocjami, jak również stanowią narzędzie do budowania relacji z innymi. Wzmacnianie świadomych postaw w procesie opieki i edukacji, jest skutecznym modelem pracy , który wspomaga prawidłową socjalizację dzieci.

Zajęcia zaplanowaliśmy jako blok 2-godzinnych spotkań oddzielnie dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Zajęcia będą sie odbywać raz w miesiącu zawsze w środy w godzinach 15.00 - 16.30. 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Planowane korzyści z zajęć:

 Uczestnicy powinni wskazać na wysoką przydatność zajęć, które w zasadniczej części dotyczą prostych wskazań możliwych do natychmiastowego zastosowania w praktyce

 Pogłębiająca się otwartość uczestników w dzieleniu się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami ewoluującymi w toku zajęć.

 Przekazanie wiadomości połączone z praktycznymi ćwiczeniami wdrażającymi w stosowaniu metod aktywizujących w pracy z sobą i innymi.

Dlaczego warto wziąć udział? kliknij>>