Aktualności

VII Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English Prüfe Dein Deutsch”

wtorek, 01 marca 2016

24 lutego po raz siódmy organizowaliśmy w naszej szkole VII Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English Prüfe Dein Deutsch”.

Do zmagań językowych przystąpiło 50 szóstoklasistów z 16 szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.

 Świdnickie szkoły podstawowe :

Szkoła Podstawowa nr 1 ,

Szkoła Podstawowa  nr 4,

Szkoła Podstawowa nr 6 ,

Szkoła Podstawowa  nr 8,

Szkoła Podstawowa  nr 105,

Społeczna Szkoła Podstawowa.

Szkoły powiatu świdnickiego :

  1. Szkoła w Witoszowie Dolnym
  2. Szkoła w Marcinowicach
  3. Szkoła w Jaworzynie Śląskiej
  4. Szkoła w Żarowie
  5. Szkoła nr 3 w Świebodzicach
  6. Szkoła nr 4 w Świebodzicach
  7. Szkoła nr 2 w Strzegomiu
  8. Szkoła nr 4 w Strzegomiu
  9. Katolicka Szkoła w Wirach
  10. Szkoła w Pszennie

 Konkurs w zakresie każdego z języków składał się z dwóch etapów. I etap miał formę rywalizacji drużynowej. Drużynę stanowili uczestnicy z danej szkoły (maksymalnie 3-osobowe zespoły). Drużyny zmierzyły się z zadaniem sprawdzającym umiejętność stworzenia i zaprezentowania krótkich wypowiedzi ustnych – scenek językowych. II etap miał formę pisemnego testu. Zawierał zadania zamknięte i otwarte sprawdzające wiadomości i umiejętności gramatyczno – leksykalne, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz ogólną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Każdy uczestnik wziął udział w II etapie konkursu (niezależnie od wyniku osiągniętego przez drużynę w I etapie). Do wyniku testu pisemnego każdego ucznia zostaną dodane punkty uzyskane przez jego drużynę w I etapie . Organizatorzy wyłonią wśród uczestników grupę laureatów i finalistów.  Wyniki konkursu wraz zaproszeniem na uroczystość wręczenia nagród zostaną rozesłane do szkół drogą emailową do dnia 03. marca br.

 

Dla laureatów i wybranych finalistów przygotowaliśmy nagrody rzeczowe. Ponadto dla laureatów przygotowaliśmy nagrodę dodatkową „ STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”. Nagroda uprawnia ucznia do kontynuowania bezpłatnej nauki przez okres trzech lat w klasie pierwszej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego w naszym Gimnazjum.