Aktualności

Zajęcia koła matematycznego w ramach programu Erasmus

piątek, 15 stycznia 2016

W ramach koła matematycznego uczniowie realizując zadania projektu ORIONS , zapoznali się z postaciami matematyków od starożytności do współczesności. Przestudiowali ich  życiorysy i osiągnięcia w dziedzinie matematyki i innych nauk przyrodniczych m.in. biologii, fizyki i chemii.  Przybliżyli sobie   polskich matematyków  m.in. ze szkoły lwowskiej. Część pracy wykonywali w grupach a część indywidualnie. Wszyscy uczestnicy koła  pracowali  aktywnie i poszerzyli swoją wiedzę na ten temat. Wykonali gazetki poświęcone wybitnym matematykom oraz albumy.