Aktualności

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

czwartek, 26 listopada 2015

20. listopada obchodziliśmy w naszej szkole OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA. Data ta nie była przypadkowa. 20 listopada jest dniem uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym roku przypada 26. rocznica jej uchwalenia oraz 56. rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole PANIĄ DOROTĘ ZAWADZKĄ, która jest pedagogiem oraz psychologiem rozwojowym. Od wielu lat jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, bierze również udział w wielu akcjach społecznych oraz współtworzy projekty społeczne. Szerszemu gronu jest znana z programu telewizyjnego Superniania czy Świat według dziecka. Spotkanie przygotował Samorząd Uczniowski. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Panią Dorotą o prawach dziecka i dowiedzieć się więcej o jej codziennej pracy. W dniach poprzedzających spotkanie uczniowie wraz z wychowawcami poświęcili czas na wspólne dyskusje na temat praw dziecka i mieli do Pani Doroty sporo ważnych pytań. Spotkanie było niezmiernie ciekawe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Po spotkaniu uczniowie klas I-III SP i 1 - 2 G udali się do Rynku, gdzie wspólnie z uczniami szkół świdnickich uczestniczyli w biciu rekordu we wspólnym śpiewaniu nieoficjalnego hymnu praw dziecka - piosenki Grzegorza Tomczaka „Dziećmi jesteśmy tylko raz”. W imprezie uczestniczył również Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Pani Beata Moskal-Śłaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy oraz członkowie Teatru Szkolnego „Łejery” z Poznania. Wspólnie udało nam się pobić rekord! Po tym wydarzeniu nasi gimnazjaliści zostali zaproszeni na spektakl „Masz prawo do swych praw” w wykonaniu Teatru Szkolnego „Łejery” z Poznania. Twórcy spektaklu na jego patrona powołali Janusza Korczaka, który całym życiem i wreszcie śmiercią walczył o prawa dla dzieci. Do niego w przedstawieniu przesyłały swoje skargi dzieci, których prawa są łamane.

To był bardzo interesujący dzień w Świdnicy – Stolicy Dziecięcych Marzeń!!!