Aktualności

Konkurs "Matematyczne rebusy i zagadki"

piątek, 25 września 2015

Zapraszamy uczniów klas 4-6 i gimnazjum do udziału w KONKURSIE "MATEMATYCZNE REBUSY I ZAGADKI"!


REGULAMIN KONKURSU:

I Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Bożena Pepera ,nauczyciel matematyki, w Szkole Społecznej w Świdnicy

II. Skład komisji konkursowej

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki Szkoły Społecznej- Hanna Turek- dyr. szkoły, Bożena Pepera i Andrzej Pepera,

III .Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów matematyką

- zachęcenie w ciekawej formie uczniów do nauki matematyki

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych

- inspirowanie do działań kreatywnych.

IV. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI Społecznej Szkoły Podstawowej

i I- III Społecznego Gimnazjum

V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Tematyka rebusów, krzyżówek, zagadek, zadań matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

VI. Zasady udziału w konkursie:

- W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy IV- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum

- Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu krzyżówki, rebusu, zagadki, zadania matematycznego tak, aby utworzone hasło związane było z matematyką.

Realizacja zadania musi nastąpić do 01. 12. 2015

- Prace należy wykonać indywidualnie .

- Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, Internetu, rad innych osób

- Prace przyjęte do konkursu muszą zawierać krzyżówkę, rebus lub zadanie i kartę odpowiedzi na drugiej stronie pracy lub na dodatkowej karcie. Praca powinna składać się przynajmniej z 5 zadań konkursowych, każda na osobnej kartce.Na stronie tytułowej należy podać dane wykonawcy ( imię i nazwisko, klasa, szkoła)

- Gotowe prace należy złożyć u p. Bożeny Pepery.

Oceniana będzie:

- poprawność matematyczna

- pomysł

- estetyka wykonania

- minimum 5 kart z pracami konkursowymi

VIII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu 8.12.2015 roku .