Aktualności

Śladami gotyku i baroku w Katedrze Świdnickiej

sobota, 25 kwietnia 2015

22. kwietnia uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej oraz 2 uczniów z kl. II gimnazjum wybrali się na wycieczkę "Śladami gotyku i baroku" do Świdnickiej Katedry. Uczniowie poznali historię katedry i postacie z nią związane oraz poszerzyli wiedzę na temat historii naszego miasta. Przewodnikiem był pan Mariusz Barcicki, który w sposób ciekawy i interesujący opowiadał o naszym pięknym zabytku oraz odpowiadał na pytania uczniów. Pokazał nam miejsca, które są niedostępne dla osób zwiedzających samodzielnie oraz przybliżył historię katedry. Zadowoleni i pełni interesujących wiadomości wróciliśmy do szkoły.