Aktualności

POZNALIŚMY LAUREATÓW XIV POWIATOWYCH POTYCZEK Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I NIEMIECKIM DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

piątek, 15 marca 2024

14 marca 2024 r. odbył się w naszej szkole finał XIV Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „CheckYour English/PrüfeDeinDeutsch” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta  Świdnicy i powiatu świdnickiego. W etapie szkolnym wzięło udział 60 uczestników. Z tego grona do etapu powiatowego organizatorzy zakwalifikowali po trzech najlepszych uczniów z ośmiu szkół uczestniczących w konkursie.

Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej. 1 marca dwudziestu czterech ósmoklasistów zmierzyło się z testem pisemnym z języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 14 marca w części ustnej - drużynowej. 3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia. Tematyka wypowiedzi związana była z codziennymi sytuacjami życiowymi. I tak uczestnicy prowadzili rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych czy internetowych; miejsc, gdzie spędzili wakacje czy na przykład zdarzeń związanych z byciem świadkiem kradzieży i zgłoszeniem tego faktu na komisariacie policji.

Jury oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy. W składzie jurorów pracowały: p.Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, p.Adriana Górka-Sawko, nauczycielka języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy oraz p.MagdalenaWintoniak nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy.

O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

I. miejsce – Karol Bujak (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

II. miejsce – Matylda Dudycz (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

III. miejsce – Magdalena Wąsowicz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)

Z uwagi na bardzo wysoki poziom uczestników Jury zdecydowało o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień, które zdobyli:

Anna Matvieieva (Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy)

Kacper Wąsowicz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)

Oliwia Jurgielewicz (Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie)

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs jest wpisany do wykazu zawodów wiedzy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom!

Dziękujemy organizatorom konkursu: p.SylwiiLubienieckiej, p.MagdalenieWintoniak i p.KatarzynieBajcar, nauczycielkom języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy.

Sponsorami nagród w konkursie byli: Fundacja „Naszej Szkole”, Egis sp. z o.o., Pearson Central Europe, NationalGeographic Learning Polska, Klett Polska sp. z o.o. oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.