Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia projektu "Szkoła bez dzwonków"

piątek, 02 lutego 2024

Zarządzenie nr 01/02/2024

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 01 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia projektu „Szkoła bez dzwonków”

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), na wniosek Prezydium Fundacji „Naszej Szkole” z dnia 27.11.2023 i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 11.01.2024r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 5 lutego 2024 r. do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024r. w Społecznej Szkole Podstawowej realizowany będzie projekt „Szkoła bez dzwonków”.

§ 2

Godziny rozpoczynania i kończenia obowiązkowych zajęć, ich czas oraz długość przerw międzylekcyjnych są zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1. Aby uczniowie i nauczyciele mogli kontrolować czas i punktualnie stawiać się na zajęcia, w widocznych miejscach na terenie szkoły oraz w salach lekcyjnych rozmieszczone są zegary.

       2. W salach lekcyjnych umieszczony zostaje plan lekcji i rozkład czasowy trwania lekcji i przerw w naszej szkole.

§ 4

Nauczyciel odpowiada za to, aby poinformować uczniów o rozpoczęciu i zakończeniu lekcji/zajęć.

§ 5

Konserwator  raz w tygodniu sprawdza i synchronizuje zegary w salach i na korytarzach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2024r.

                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                            Tomasz Całka

 ZAŁACZNIKI:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia projektu "Szkoła bez dzwonków"

Załącznik nr 1 - przerwy międzylekcyjne (pdf)

Korzyści braku dzwonków w szkole (pdf)