Aktualności

Polsko- niemieckie spotkanie młodzieży w Morawie

środa, 15 listopada 2023

Już po raz dziewiąty uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami języka angielskiego- Sylwią Lubieniecką i języka niemieckiego- Katarzyną Bajcar mieli okazje uczestniczyć w polsko- niemieckich warsztatach artystyczno –teatralnych które odbyły się w dniach 8-12 . listopada  2023 w Pałacu Morawa k/ Strzegomia. Podobnie jak w latach ubiegłych partnerami ze strony niemieckiej byli uczniowie oraz nauczyciele z Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli z Berlina . Spotkanie miało charakter zajęć warsztatowych na których młodzież  miała okazję  spróbować tworzenia małych form teatralnych pod okiem pana Bernharda Szulca nauczyciela z Berlina, oraz wykazać się  twórczą kreatywnością podczas zajęć ze sztuki  pod kierunkiem pani Laury Martens. 

Celem spotkania była integracja ,rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i tolerancji dla odmienności oraz doskonalenie umiejętności komunikacji w językach obcych.Kompetencje międzykulturowe oraz otwartość, której młodzi ludzie nabywają podczas międzynarodowych spotkań młodzieży, owocują później w ich dalszej edukacji oraz życiu zawodowym. 

W programie nie zabrakło miejsca na wspólne ognisko, dyskotekę ,wycieczkę do Świdnicy  oraz rozmowy w czasie wolnym od zajęć. Jednym z punktów programu było spotkanie ze świadkiem historii panią Melittą Sallei, której rodzice byli niegdyś właścicielami Pałacu w Morawie, a ona  sama zaś spędziła w nim beztroskie dzieciństwo. Ciekawa opowieść o życiu, wojnie , tułaczce była prawdziwą lekcją historii dla młodych pokoleń  europejczyków.

 Spotkanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

[!!-GALERIA1047-!!]