Aktualności

PROJEKT nowego statutu Fundacji

czwartek, 23 marca 2023

Szanowni Rodzice,

Fundację "Naszej Szkole" w Świdnicy założyli 32 lat temu rodzice. Celem Fundacji było wtedy i jest nadal inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności zmierzającej do sprawnego funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej oraz innych form kształcenia i wychowania.

Dziś również Fundację tworzą rodzice uczniów uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej. Wszyscy rodzice są też Fundatorami Fundacji i tworzą Radę Fundacji, a więc mają wpływ na wszystkie obszary działalności Fundacji. A Fundacja jest organem prowadzącym Szkołę.

Aby Fundacja działała sprawnie, a tym samym aby SSP działała sprawnie, musimy co jakiś czas aktualizować dokumentację i dostosowywać ją do zmieniających się warunków. Statut Fundacji „Naszej Szkole” ma już 32 lata (powstał wraz z założeniem szkoły w 1991 r.) i wymaga zmian – dostosowania do nowych warunków prawnych, a także nowego otoczenia społecznego i edukacyjnego.

Od 2019 roku Prezydium Fundacji, składające się także z wybranych rodziców, pracowało nad nowym statutem. Pracę tę, jak wiele innych rzeczy przerwała pandemia, ale teraz wracamy do tego ważnego tematu. W załączniku znajdą Państwo propozycję nowego zaktualizowanego statutu, a stary statut dla porównania można przeczytać wchodząc na stronę www szkoły.

(http://www.szkola.szkolaspoleczna.pl/uploads/tiny_mce_assets/files/38eb2b63d3995c9a7a76ce518d1aa6f5.pdf)

Aby go zmienić i zatwierdzić jego nowy kształt potrzebujemy współdziałania większości rodziców. Aby tę zmianę sformalizować należy przeprowadzić głosowanie. Odbędzie się ono na zebraniu Rady Fundacji  dnia 30.03.2023, godzina 17:00. Zapraszamy wszystkich do przybycia, wysłuchania sprawozdań z działalności Szkoły i Fundacji oraz wzięcia udziału w głosowaniu.

Mamy świadomość, że nie wszyscy z Państwa znajdą czas, aby stawić się osobiście, ale ciągle zależy nam na Państwa uczestnictwie choćby poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania i przekazania go do sekretariatu szkoły lub przez wychowawców do dnia 29.03.2023

 Z poważaniem

Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”

ZAŁĄCZNIKI: 

PROJEKT nowego statutu Fundacji "Naszej Szkole"

Pełnomocnictwo